Näitus! EV 101 läbi noorte silmade”

Kutsume noori osa võtma kunstikonkursist. Ajavahemik tööde tegemiseks on 15.12.2018-15.02.2019Teemaks on “EV101 läbi noorte silmade”.Valminud tööd tuua Pärnu Noorte Vabaajakeskusesse hiljemalt 20.02.2019 aadressil Noorte Väljak 2

Pärnumaa Tugila töötajad käisid Tartus koostööseminaril

Eesti ANK pressiteade 24.01.2019 Tartus kootööseminaril said kokku kümned noortevaldkonna spetsialistid ja arutleti ühiselt võimaluste ja lahenduste üle, mida pakkuda noortele, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel.   Seminarist võttis osa ligi 60 spetsialisti, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ühiskonnaelust kõrvalejäänud ehk NEET-noortega. „Tegemist oli avaseminariga, kus pandi paika meie ühised järgmised kolm aastat. […]