MEIE MISSIOON

Meie missiooniks on toetada noori nende elus ja arengus, andmaks neile aluse täisväärtusliku tuleviku ja ühiskonnas hästi toimetulevaks liikmeks kujunemisel.
Missioon teostatakse läbi järgnevate tegevuste:

MEIE VISIOON

Läbi Pärnu Noorte Vabaajakeskuses pakutavate võimaluste tõuseb märgatavalt Pärnu linna noorte soov ja oskus midagi ise ära teha,
seda nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Tõuseb teadlikus sotsiaalsetest probleemidest ning oskus neid lahendada.

Meie koostööpartnerid