2017.-2018. a Pärnu KTG projekt

Selle raames toimusid Audru noortele tegevused “Kännult käbile”, “Meistrite õpitoad”, “Kokandusringid” ja “Ettevõtlikud noored”.

Tegevusi viidi ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest ning vastavuses haridus- ja teadusministri 29.06.2015. a. käskkirja nr 281 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” elluviimiseks”


2018. a Pärnu linna noorsooprojekt “Audru noorte teadustuur”

Audru Noortekeskuse “Audru noorte teadustuur” üritus toimus 24. oktoober 2018.a. Audru noortekeskuses, Anne noortekeskuses ja AHHAA keskuses Tartus. Ürituse korraldamisest võtsid osa tegusad Audru noored.


2019. a Pärnu linna noorsooprojekt “Playback” – TULEMAS

2019.a Pärnu linna noorsooprojekt “Tänavakunsti õpituba” – TULEMAS