Kevad 2021 “Karistamine ei kasvata”, lk 12-15, Ajakiri Radar – A. Jundas. Artiklis on mainitud Pärnu MoNo, Ringist Välja, tänavalepituse ja Ankur meeskonna tegevusi: https://issuu.com/ajakiri_radar/docs/radar_kevad2021_issuu 

09.04.2021 Pärnu MoNo koordinaator Triin Mäger kirjutas lisaloo: “Kuidas jõuda noorteni, kes võib-olla ise ei näe, et vajavad abi?” artiklile: “Võigas meenutus elust ossikambas: Valiti ohver, tiriti ta tualetti ja pandi seal peaga näkku”, Pärnu Postimees – J. Roos https://parnu.postimees.ee/7220300/voigas-meenutus-elust-ossikambas-valiti-ohver-tiriti-ta-tualetti-ja-pandi-seal-peaga-nakku

30.03.2021 Covid-19 ajal tehtavast noorsotööst, sh Pärnu MoNo tegemistest räägivad MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötajad Tre Raadios: https://parnu.treraadio.ee/kordus/4558/parnu-pooltund 

19.02.2021 MoNo noorsootöötajate tööd on tunnustatud artiklis: https://parnu.postimees.ee/7183254/mullu-kasvas-margatavalt-alaealiste-seaduskuulekus

12.01.21 MoNo tiim jäi Munamäel Staarkelgutajatena pildile:https://parnu.postimees.ee/7153828/valge-vaiba-all-parnumaa-on-ikkagi-mandri-eesti-lumevaeseim-kant?fbclid=IwAR0th7VrMatfMCB2lwuDx7-JFtOkpYEPLlTQ5Ds1kZbTycuNt8ClYYEvO8A ; https://www.facebook.com/parnumono/posts/218072119859459

10.11.2020 “Triin Mäger tegeleb mobiilse noorsootööga”, Vikerraadiohttps://vikerraadio.err.ee/1157171/triin-mager-tegeleb-mobiilse-noorsootooga

22.10.2020 “Noored jagavad tänaval muresid ja rõõme avameelselt”, Pärnu Postimees – K. Niglas https://parnu.postimees.ee/7091363/noored-jagavad-tanaval-muresid-ja-roome-avameelselt

07.10.2020 “Mobiilne noorsootöö on uus normaalsus”, Eesti ANK blogi – T. Mäger https://eestiank.blogspot.com/2020/10/mobiilne-noorsootoo-on-uus-normaalsus.html?fbclid=IwAR3etCYiymWObEpLXbCN63BRA-e-nx41PB38ioq4p0rVp7_gEOCJFROD52I

08.09.2020 “Noortel on õigus avalikus kohas koguneda”, Pärnu Postimees – T. Mäger https://parnu.postimees.ee/7057045/triin-mager-noortel-on-oigus-avalikus-kohas-koguneda?

30. 08.2020 “Galerii: noored tähistasid suve lõppu koosviibimisega”, Pärnu Postimees – T. Mäger https://parnu.postimees.ee/7049974/galerii-noored-tahistasid-suve-loppu-koosviibimisega

28.08.2020 “Ekstreemspordihuvilised soovivad kodulinna betoonist rulaparki”, Pärnu Postimees – L. Mutso https://parnu.postimees.ee/7048676/ekstreemspordihuvilised-soovivad-kodulinna-betoonist-rulaparki

05.03.2020 “Tänavanoorsootöötajate siht pole punte laiali lüüa”. Pärnu Postimees – K. Niglas https://parnu.postimees.ee/6914737/tanavanoorsootootajate-siht-pole-punte-laiali-luua

13.12.2018 “Tänavanoorsootöö esimesed sammud”, Pärnu Postimees – T. Mäger
https://parnu.postimees.ee/6475837/tanavanoorsootoo-esimesed-sammud


18.10.2018 „Raising NEET’s Talents!“ tänavanoorsootöö koolitus”, Eesti ANK blogi – A. Tasa, E. Lättemägi, T. Mäger
http://eestiank.blogspot.com/2018/10/raising-neets-talents-tanavanoorsootoo.html