Käimasolevad

Noorteka Suvelaagrid 2018

Projekti nimi: Noorteka Suvelaagrid 2018 Projekti toetusfond: Pärnu linna Sotsiaalprojekt 2018 Elluviimise aeg: 1. juuni 2018 – 1. oktoober 2018 Projekti eesmärk: Laagrite eesmärk on toetada ja integreerida sotsiaalses riskigrupis olevaid noori, tõstes nende sotsiaalseid oskuseid, arendades noorte võtmepädevusi ja toetades nende arenemist vastutustundlikeks kodanikeks läbi noortekeskuse suvelaagrite arendavate ja meelelahutuslike tegevuste. Lisa eesmärgiks on ...
Loe rohkem

Noorte Tugila

Pärnu Noorte Vabaajakeskus alustas 17.03.2016 koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse tugiprogrammi elluviimist noortele. Tegevuste eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema ...
Loe rohkem

Lõpetatud

Aktiivsed koolivaheajad 2017

Projekti nimi: Aktiivsed koolivaheajad 2017 Projekti toetusfond: Pärnu LV noorsooprojekt Elluviimise aeg: 1. jaanuar - 31. detsember 2017 ...
Loe rohkem

Bändiruumide kaasajastamine

Projekti nimi: Aktiivsed koolivaheajad 2017 Projekti toetusfond: Pärnu LV noorsooprojekt Elluviimise aeg: 1. jaanuar - 31. detsember 2017 Projekti eesmärk: Eesmärgiks on arendada noorte ...
Loe rohkem