Projekti nimi: Aktiivsed koolivaheajad 2017

Projekti toetusfond: Pärnu LV noorsooprojekt

Elluviimise aeg: 1. jaanuar – 31. detsember 2017

Projekti eesmärk: Eesmärgiks on arendada noorte loovust, ühistegevust, omaalgatust ja teostusvõimet, pakkudes võimalust huvitegevuseks, milleks on bändiproovid, instrumentide mängimine/õpe, laulmine ja solistiõpe. Sellest tulenevalt soovitakse taastada Pärnu Noorte Vabaajakeskuse muusikariistade ja vahendite olemasolu.

Projekti sisu lühiülevaade: Projekti raames plaanitakse välja vahetada amortiseerunud tehnika ja vahendid. Lisaks soovitakse korrastada bändiruumide väljanägemist. Korrastatud bändiruumid võimaldavad noortele pakkuda soovitud bändi- ja solistiõpet. Seeläbi lisandub noortele võimalus tegeleda omaalgatuslikult huvitegevusega ning eneseteostusega.

Projekti toetuse summa: 3550 euro