Projekti nimi: Noorteka Suvelaagrid 2019

Projekti toetusfond: Pärnu linna Sotsiaalprojekt 2019

Elluviimise aeg: 25. juuni 2019 – 31. oktoober 2019

Pärnu linn toetas projekti kogu taodeldud summas 1288 eurot.

Projekti eesmärk oli toetada ja integreerida sotsiaalses riskigrupis olevaid noori ja emakeelena eesti ning vene keelt kõnelevaid noori, tõstes nende sotsiaalseid oskuseid, arendades noorte võtmepädevusi ja toetades nende arenemist vastutustundlikeks kodanikeks läbi noortekeskuse suvelaagrite arendavate ja meelelahutuslike tegevuste. Lisa eesmärgiks oli võimaldada tõrjutusriskiga peredest pärit noortele madala osalustasu ja osaliste tasuta kohtade abil osa võtta suvistest arendavatest laagritegevustest.

Kõik laagritegevused olid mitmetasandilised, kus lisaks tegevustele toimus ka juhendajatepoolne paralleelne õppetöö, mis suunas noori analüüsima, mõtlema, seoseid looma ja ennast arendama. Tegeleteti põhjalikult erinevate sotsiaalsete oskuste arendamisega ja kinnistamistega noortele sobilikus ja huvitavas võtmes. Ühe meetodina rakendati ka mobiilset noorsootööd.

Suvelaagrites osalemise tulemusena toimus ka noorte ja kultuuridevaheline lõimumine ja sotsialiseerumine. Mitmesuguste tegevuste, töötubade, ekskursioonide, meeskonna- ja simulatsioonimängude kaudu arenesid noorte sotsiaalsed ja suhtlemisoskused, meeskonnas töötamise oskus, infotehnoloogiaoskus, toimetulekuvõime ja võtmepädevused, milleks olid, näiteks: suhtlemine võõrkeeles, suhtlus emakeeles, algatusvõime ja ettevõtlikus, kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus, inimeste- ja kultuuridevaheline ning sotsiaalne ja kodanikupädevus.

Laagriprogrammi täpsem sisukirjeldus:

MÄNGUDELAAGER 25.06. – 28.06.2019 

Laager, nagu selle nimigi ütleb, sisaldas enamjaolt mängulisi tegevusi. Mänge, mida laagri raames mängiti olid erisugused – nii meelelahutuslikud kui ka arendasid rohkemal määral oskusi ja teadmisi . Alustades lihtsamatest seltskonnamängudest, liikudes üha enam mõtlemist vajavate simulatsiooni-mängudeni. Sinna sekka läksid ka sportlikud tegevused. Laagritegevused toimusid nii Pärnu kui ka Audru noortekeskustes. Ühel päeval korraldas sportlikke mänge Raba5 Noortekeskuse meeskond. Vabaajakeskuse vabatahtlikud noored said ka olla mängude eestvedajad.  

SEIKLUSLAAGER 01.07. – 05.07.2019

Seikluslaagri raames seigeldi Valgerabba seikluspargis . Toimus seikluskasvatuslik päev, tänu millele said noored õppida baasteadmisi ellujäämisest ja metsikutes tingimustes toimetulemiseks.Noored orenteerusid seikluslikult  linnaruumis. Külastati Eesti Muuseumraudteed Lavassaares ja grilliti vabas õhus. Tehti grupitöid, otsiti vastust küsimusele: “Kuidas ise oma elu huvitavaks teha?” Noored said tutvuda India ja Maltaga ning välismaa vabatahtlikud tutvustasid oma kodumaad põneval viisil ja innustasid seeläbi noori maailma avastama. 

LOOVUS- JA KULTUURILAAGER 08.07. – 12.07.2019

Laager sisaldas tantsulisi, kunstilisi, musikaalseid ja muid loovaid ning kultuurseid tegevusi. Külastati Pärnu Keskraamatukogu ja Endla teatrit.  Võisteldi Just Dance mängu järgi. Avanes võimalus laulda, laulusõnade kirjutamise ning muusika salvestamise ja loomisega tutvuda. Tehti šabloonitehnikas kunstitöid. Noored said taaskasutuse läbi anda vanadele asjadele uue elu. Õpiti tantsuõpetaja käe all noortepärast tantsustiili ning osaleti PlayBackShowl. Välismaa vabatahtlikud tutvustasid noortele oma kodumaade kultuuri ning noored said looval moel neile oma päritolumaa kultuuri tutvustada. 

SPORDI- JA TERVISELAAGER 15.07. – 19.07.2019

Laager keskendus spordi ja tervise teemadele. Avanes võimalus tutvuda eri spordialadega, nt karate ja MMA. Osaleti rühmatrennis noortetreeneri juhendamisel ja hüpati batuudil. Noored õppisid õiget võrkpalli- ja jooksutehnikat, saaid võistelda võrkpalli mängides ning teatejooksus. Toimus loeng tervislikust eluviisist, sportimisest ja tasakaalustatud toitumisest. Üks päev veedeti Pärnu rannas sportlikus võtmes (ujumine, pallimängud) ja toimus veesõda. Õpiti ka Aerusurf baasteadmisi Aloha Veespordikoolis. Välismaa vabatahtlikud korraldasid sportlikke meeskonnamänge. 

ÖÖBIMISEGA LÕPULAAGER 22.07.-24.07.2019

Lõpulaager oli kokkuvõtlik meelelahutuslik laager. Vaadati eelnevate laagrite jooksul tehtud fotosid, külasti kino. Lauldi karaoket, toimus suur suve-disko, kus noored saaid ise olla diskoriteks. Ennem uinumist saaid noored praktiseerida näohoolduse põhitõdesid. Toimus ühine väljasõit, külastati Apollo kino, mängiti mänge, noori üllatas põnev üllatuskülaline ning kokandusringis valmis juba traditsiooniks saanud laagri lõputort.