MEIST

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorteaktiiv loodi 2019 kevadel noorte omaalgatuslikult.
Noorteaktiivi eesmärk on:

  • Kaasata 15-26-aastaseid noori Pärnu Noorte Vabaajakeskusega ja kohaliku omavalitsuse noorsootööga seonduvatesse osalus- ja otsustusprotsessidesse, et noored saaksid aktiivselt osaleda kohaliku tasandi noorsootöös ja esindada noorte häält avalikkusele.
  • Olla nõu andev aktiiv, otsustamaks vabaajakeskuses toimuvate noori puudutavate tegevuste ja päevakorras olevate küsimuste üle, et edendada vabaajakeskuses toimuvat noorsootööd.