MEIST

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorteaktiiv loodi 2019 kevadel noorte omaalgatuslikult, mille eesmärk on:

Aktiiv korraldab erinevaid sündmusi, tegevuskava tegevusi ning genereerivad uusi ideid, kuidas Noorte Vabaajakeskust paremaks muuta. Samuti toimuvad kohtumised ka teiste osaluskogudega, et koos arendada kohalikku noorsootööd ning jagada kogemusi. 

Noorteaktiivi tööd juhib noorteaktiivi juhatus – esimees, aseesimees ning pressiesindaja.  Aktiivile on mentoriks noorsootöötaja.