NOORTE TUGILAST

Pärnu Noorte Vabaajakeskus alustas 17.03.2016 koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse tugiprogrammi elluviimist noortele. Programm Noorte Tugila lõpetas tegevuse 28.02.2022.

Tegevuste eesmärk oli noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu.

Tegevuskava keskendus noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema.

Tegevusi rahastatati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.