NOORTE OMAALGATUSED

Noorteaktiiv

MEIST

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorteaktiiv loodi 2019. kevadel noorte omaalgatuslikult, mille eesmärk on:

  • Kaasata 15-26-aastaseid noori Pärnu Noorte Vabaajakeskusega ja kohaliku omavalitsuse noorsootööga seonduvatesse osalus- ja otsustusprotsessidesse, et noored saaksid aktiivselt osaleda kohaliku tasandi noorsootöös ja esindada noorte häält avalikkusele.
  • Olla nõu andev aktiiv, otsustamaks vabaajakeskuses toimuvate noori puudutavate tegevuste ja päevakorras olevate küsimuste üle, et edendada vabaajakeskuses toimuvat noorsootööd. 

 

Aktiiv korraldab erinevaid sündmusi, tegevuskava tegevusi ning genereerivad uusi ideid, kuidas Noorte Vabaajakeskust paremaks muuta. Samuti toimuvad kohtumised ka teiste osaluskogudega, et koos arendada kohalikku noorsootööd ning jagada kogemusi.

 

Noorteaktiivi tööd juhib noorteaktiivi juhatus – esimees, aseesimees ning pressiesindaja.  Aktiivile on mentoriks noorsootöötaja.

KONTAKT

 

info@vabaajakeskus.ee

TUTVU VÕIMALUSTEGA

SOTSIAALMEEDIA