MEIST

Mobiilset noorsootööga tehti algust Pärnus 2019. aasta sügisel, kui Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötajad pidasid oluliseks jõuda ka avalikus ruumis aega veetvate ja seal tegutsevate noorteni. Sellest tulenevalt võib noorsootöötajaid märgata Pärnu linnaruumis kogunevate noortega suhtlemas ja erinevaid tegevusi läbi viimas.  Mobiilse noorsootöö alaeesmärkideks on:

 • luua avalikus ruumis usalduslik kontakt noortega (parkides, kaubanduskeskustes jne);

 • teavitada noori vajaduspõhiselt noorsootöö võimalustest ja muudest teenustest;

 • toetada noorte toimetulekut soodustavate sotsiaalsete oskuste omandamist;

• teha järjepidevat ja kvaliteetset võrgustikutööd, et abivajav noor ei kaoks spetsialistide vaateväljast.