MOBIILNE NOORSOOTÖÖ

Pärnu MoNo

MEIST

2019. aasta sügisel alustasid MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötajad Pärnu linnas mobiilse noorsootööga (MoNo). Pärnu MoNo peamine eesmärk on arendada noorte sotsiaalseid oskusi.

TÄHELEPANU!

 

Mobiilsed noorsootöötajad on noorte jaoks olemas ka sotsiaalmeedia vahendusel!

Selleks, et MoNo töötajate linnaruumis liikumisel silma peal hoida, jälgi Pärnu Mono Facebooki või Instagrami.

Alaeesmärgid:

 

  • Luua avalikus linnaruumis usalduslik kontakt noortega ning pakkuda neile seal eluterveid vaba aja veetmise võimalusi;
  • Noorte kogunemiskohtade kaardistamine, et noorsootöötajatena jõuda varasemast enam sihtgrupini;
  • Noorte jaoks noorsootöötajate kättesaadavuse suurendamine ja noorte ulatuslikum kaasamine noorsootöösse;
  • Noorteinfo jagamine ehk noorte teavitamine noorsootöö võimalustest, noorte jaoks vajalikest teenustest ja nende elu puudutavast infost;
  • Varajane sekkumine ja märkamine noorte hälbiva käitumise korral;
  • Risikikäitumise ennetamine ja leevendamine;
  • Teha järjepidevat ja kvaliteetset võrgustikutööd, et abivajav noor ei kaoks spetsialistide vaateväljast.
 

MoNo raames kohtuvad noorsootöötajad noortega just seal, kus noortel on harjumuspärane ja mugav olla: kaubanduskeskustes, bussijaamas, parkides ning teistes avalikes kohtades linnaruumis. Mobiilsed noorsootöötajad suhtlevad noortega ka internetis. MoNo noorsootöötajad teevad koostööd avatud noortekeskustes ja Tugila programmis töötavate noorsootöötajatega ning vajadusel muude võrgustikuliikmetega (politseist, lastekaitsest, tugikeskustest, kriminaahooldusest, pereteraapiast jt).

TÄNAVAL OLEKU AJAD

 

Jagatakse iga nädala alguses sotsiaalmeedia vahendusel

KONTAKT

mono@vabaajakeskus.ee

 

noorsootöötajate kontaktid on leitavad kontaktide lehelt.

TUTVU VÕIMALUSTEGA

SOTSIAALMEEDIA