MEIE MISSIOON

Meie missiooniks on toetada noori nende elus ja arengus, andmaks neile aluse täisväärtusliku tuleviku ja ühiskonnas hästi toimetulevaks liikmeks kujunemisel.
Missioon teostatakse läbi järgnevate tegevuste:
  • Noorte omaalgatuse toetamine ja omaosalusele ning oma arvamuse väljendamisele julgustamine.
  • Noorte nõustamine esmatasandil, noortele info jagamine ja nende teavitamine ning teadvustamine neid puudutavatest teemadest.
  • Noori arendavate tegevuste ja hobide võimaldamine neid toetavas keskkonnas.
  • Koostöövõrgustiku kaasamine vabaajakeskuse töösse, mis loob efektiivsemad võimalused noorte toetamiseks ja teadlikustamiseks.
  • Noortele turvalise, koduse ja teistega arvestava keskkonna pakkumine, mis arendab noorte sotsiaalseid oskusi ja elu põhiväärtusi.

MEIE VISIOON

Läbi Pärnu Noorte Vabaajakeskuses pakutavate võimaluste tõuseb märgatavalt Pärnu linna noorte soov ja oskus midagi ise ära teha,
seda nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Tõuseb teadlikus sotsiaalsetest probleemidest ning oskus neid lahendada.

Meie koostööpartnerid