MEIST

Pärnu Noorte Vabaajakeskus on avatud noorsootöö põhimõtteid järgiv organisatsioon, mis loodi Pärnu Linnavalitsuse ettepanekul 2008. aasta suvel. Keskuse alusdokumendiks MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse põhikiri, mis reguleerib täpsemalt meie tegevust. Kõik keskuse töötajad lähtuvad oma tööd tehes noorsootöötaja kutseeetikast ja noorsootöö alustest.

2013. aasta novembris liitus Pärnu Noorte Vabaajakeskus Eesti ANK ühendusega, kuhu kuulub üle saja Eesti erineva noortekeskuse. Tänu Eesti ANKile on toimunud keskuses mitu suuremahulist projekti, mis on suunatud eelkõige NEET noortele ja riskilastele.

2016. aasta kevadel alustas keskuses tegutsemist Noorte Tugila.

2017. aasta algusest loodi koostöös võrgustikuliikmetega Lastevanemate tugigrupp, toetamaks eelkõige neid vanemaid, kelle lapsed kuuluvad erinevatesse riskigruppidesse. Kevadest alates on keskus Pärnu linnas ametlikuks Noorteinfo pun​ktiks. Sama aasta sügisest alates liituti Kogukonnaparaktika programmiga, mis annab gümnaasiuminoortele võimaluse noortekeskuses sooritada põgus praktika.​

RUUMID JA TEGEVUSED

Keskuse võib tegevustepõhiselt jagada mõtteliselt neljaks osaks – spordisaal koos jõusaaliga, bändiruumid ja stuudio, koosolekuteruum ning kohvik ja lavasaal.

Kui spordisaali ja bändiruume kasutatakse kindlate tegevuste läbiviimiseks ja koosolekuteruumi koolituste, koosolekute ja privaatsemate istumiste tarbeks, siis kohviku ja lavasaali osa on igapäevaselt kõikidele noortele vabalt kasutada. Keskuses leidub vabalt aega veetvatele noortele hulganisti tegevust suurte ja väikeste lauamängude näol alustades kaardimängust lõpetades piljardiga. Suurelt ekraanilt on võimalik mängida erinevaid X-box mänge. Saali on üles seatud ka mitu lauaarvutit netis surfamiseks ja õhus levib vabalt ka WiFi. Kohviku osas on suur galeriisein, kus eksponeeritakse erinevaid noorte näituseid ja konkursstõid. Kuigi saali ühte osa kutsutakse kohvikuks, on see sellisel kujul avatud vaid kontsertidel, kuid muul ajal saavad noored endale teed keeta ja kaasa võetud toite soojendada meie köögis. Lisaks igapäevastele tegevustele korraldatakse keskuses ka kontserte ja koolitusi. Eriti aktiivselt on sisustatud Vabaajakeskuse poolt koolivaheajad, mil keskus avatakse tavapärasest varem ja mõne tegevuse puhul toimetatakse kuni hommikuni. Suviti on traditsiooniks korraldada linnalaagreid, mis on mõeldud nii eesti keelt kui ka vene keelt kõnelevaele noortele. ​