Pärnu Avatud Noortekeskus on aasta noortekeskus ja Triin Mäger aasta noorsootöötaja

AVALDATUD

29. veebruaril 2020 Tallinnas Maarjamäel toimunud noortevaldkonna tunnustussündmusel tunnustati MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskust lausa kahe tiitliga.

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta noortekeskus on Pärnu Noorte Vabaajakeskus. Keskuse alla kuulub ka Audru Noortekeskus, Pärnumaa Noorte Tugilad ja Pärnu mobiilse noorsootöö teenus. Samut on keskus aktiivne projektide ja sündmuste algataja. Koostööd tehakse väga paljude erinevate asutustega ning panustatakse ka aktiivselt kogukonda samuti julgustatakse noorte omaalgatust, aktiivset osalust ja arendab sotsiaalseid oskuseid.

Aasta noorsootöötaja on Triin Mäger. Triin pälvis ka 2019. aastal Pärnu linna Aasta Noorsootöötaja tiitli. Ta on tegev nii avatud noorsootöös kui ka mobiilses noorsootöös ning lisaks sellele pühendab end mitteõpivate ja/või mittetöötavate noorte ja riskinoorte toetamisele läbi Tugila programmi. Triin on panustanud noorsootööse ka oma teadmiste ja kogemustega erinevatel seminaridel ja koolitustel.