Pärnu Noorte Vabaajakeskuses toimus ERYICA YIntro noorteinfo koolitus

AVALDATUD

6.-7. beeruaril 2020 toimus Pärnu Noorte Vabaajakeskuses ERYICA noorteinfo YINTRO koolitus. YIntro on ERYICA koolituskursus noorteinfo valdkonnas. See hõlmab noorte teavitustööks vajalikke põhiteadmisi ja -oskusi ning on mõeldud selle valdkonna sissejuhatuseks. Koolituse korraldas ja viis läbi MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus ja Lääneranna Vallavalitus. Tegemist oli koolituse kahe mooduliga. Kolmas moodul läbitakse digiõppes ja neljas ning viimane moodul toimub kontaktõppena 6. märtsil 2020.

Tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.