Pärnu mobiilset noorsootööd toetab TRIMTEX

AVALDATUD

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse meeskond eesostas mobiilsete noorsootöötajatega tänab TRIMTEX BALTIC OÜ-d ja Pärnu Linnavalitsust toetuse eest. Tänu neile saavad noorsootöötajad talveperioodil soojalt tööd teha. TRIMTEXi toodetega saab tutvuda nende kodulehel https://trimtex.eu.