Pärnu noortevaldkonna digikeskkonna uuringu tulemused

AVALDATUD

Pärnu Noorte Vabaajakeskuse nutinoorsootöötaja Tauno Rubin viis Pärnu noorte ja noortekeskuste seas läbi uuringu, et mõista rohkem noorte digikäitumist. Uuring annab ülevaate Pärnu noortekeskuste ja noorte digikeskkonnast ning ootustest ja soovidest nutitegevusteks noortekeskustes. Rohkem saab tulemustega tutvuda läbi dokumendi.