Räpituba Pärnu Noortekeskuses

AVALDATUD

Õppetegevuse käigus õpetatakse noortele stuudiotehnika ja Cubase programmi kasutamist ning räppimise tehnikat, millele kõrvale tuuakse noorte soovi korral ka vokaalse laulu osa. Seejärel õpetatakse kirjutama sõnu ja selgitatakse avaliku esinemise põhitõdesid, mis muudaksid noortel esmaesitlemise lihtsamaks. Noortel on võimalus kohtuda ka AG produtsendiga, kes räägib noortele instrumentaalide valmistamisest. Seejärel alustavad noored omaloominguliste sõnade kirjutamist kollektiivina või soovi korral individuaalselt. Edasine protsess toimuks stuudios salvestusena. Taolised õppetegevused toimuvad projekti tegevuste perioodil 2 korda nädalas kestvusega 1,5 h. Projekti jooksul valminud intellektuaalne väljund esitletakse avalikkusele noortekeskuse üritusel ja ka salvestisena.
Projekti lõppedes teevad noored tagasivaate õppeprotsessile ja analüüsivad selle käiku ning kaardistavad oma uued saadud oskused/kogemused. See on oluline õppeprotsessi mõtestamiseks ja tagasisidestamiseks projektimeeskonnale.

FB https://www.facebook.com/events/731890960580912/

Õppetegevuse käigus omandavad noored järgmised teadmised:
• Räppmuusikast ja muusikast,
• stuudiotehnikast,
• võimalikest lindistamise/töötlemise programmidest,
• avalikust esinemisest,
• sõnade kirjutamisest,
• räppimisest,
• laulmisest.

—————————————————————————————-

Registreerumiseks: https://forms.gle/Fs8WDKuL5aa7msHZ7

Kohti on piiratud koguses!