Tutvustame uusi meeskonnaliikmeid vol 4 TAUNO RUBIN

AVALDATUD

Ahoi!

Üsna tihti küsivad noored minu käest, et: “Kas sina oled see IT-mees?“. Ma vastan neile, et: “Ei! Mina olen lihtsalt nutikas!“. Olen Pärnu Noorte Vabaajakeskuse nutinoorsootöötaja ning minu tööülesandeks on leida noortele arendavaid tegevusi nuti- ja digimaailmas.

Aga mis on nutikas noorsootöö? Nutikas noorsootöö on osa noortevaldkonnast, mis lähtub oma tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist läbi nutitegevuste. Olen eelmise aasta lõpus ka loonud PNVK nutika noorsootöö põhimõtted ja tuleviku plaanid antud valdkonnas.

Lähtun oma tegevustes alati sellest, et nendest nutitegevustest oleks noortel  peale hea tunde ka mingi oskus kaasa võtta. Paljudes tegevustes olen ise toeks kuid minu nägemus on ka see, et noored saaksid jagada ka oma enda teadmisi ning saaksid ka ise juhendamise oskuse. See on väga oluline, et noored saavad ise tunda ennast olulisena ning anda edasi oma teadmisi mõnes valdkonnas. Olgu see, kas arvutivaldkonnas või mõnes muus tegevuses.

Kui märkan, et mõnel noorel on suurem huvi mõnes valdkonnas siis proovin alati leida sellel huvile rakenduse, et ta saaks selles valdkonnas edasi areneda. Kui see valdkond on minule veidi võõras, siis üritan ennast sellega kiiresti kurssi viia.

Vabaajakeskuses soovin tulevikus luua noortele võimalused e-spordiks (korraldada koos noortega ka noortekeskuste vahelisi võistlusi) ja nutikateringiks, kus saaksime süvendatult läheneda erinevatele nutitegevustele ja digivaldkonnale. Miks mitte ka robootikale!

Olen lõpetanud TÜ Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala. Sotsiaalvaldkonnas olen hetkel tegev vabatahtlikuna õiguskantsleri juures Puuetega inimeste nõukojas.

Minu suureks hobiks on simracing (võtan ka osa erinevatest Eesti karikavõistlustest) ja plastikmudelite ehitamine ning väga meeldib mängida tennist ja sõita jalgrattaga.